otosay

 • ۰
 • ۰

دانلود مقاله باکتریها

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 3

باکتریها گروهی از موجودات تک یاخته‌ای ذره بینی هستند که پوشش بیرونی نسبتا ضخیمی آنها را احاطه کرده است. این موجودات ساختار ساده‌ای دارند و به گروه پروکاریوتها تعلق دارند.

به نام خدا

مقدمه

در عمل باکتریهایی که دارای خواص یکسانی باشند بندرت یافت می‌شوند، حتی باکتریهایی که از یک سلول منشا می‌گیرند ممکن است از نظر یک یا چند صفت با یکدیگر متفاوت باشند. این تفاوتها نتیجه تغییراتی است که به علت جهش ژنی یا موتاسیون در سلولهای باکتریایی پدید می‌آید. این باکتریهای تغییر یافته ، موتانت Mutant نامیده می‌شوند که از نظر بعضی از خواص نظیر ساختمان آنتی ‌ژن ، حساسیت در مقابل آنتی بیوتیکها و ... با سایر باکتریهای مشابه اختلاف دارند.سهولت تغییرپذیری در باکتریها مربوط به سرعت تقسیم آنهاست. زمان تقسیم یا مدت زمانی که برای تولید یک سلول جدید در باکتریها لازم است، حدود 2 دقیقه و در مورد انسان 20 سال است. مثلا یک سلول باکتری در مدت 18 ساعت 54 نسل بوجود می‌آورد. درحالیکه برای ایجاد همین تعداد نسل انسان بیش از 1000 سال زمان لازم است. پس جهش ژنی در باکتریها نسبت به موجودات عالی خیلی سریع و قابل ملاحظه است.

تفاوت تاژک سلول های یوکاریوتی از نظر ساختار و عمل با سلول های باکتری:

بطوریکه تاژک سلول یوکاریوتی عمدتا از جنس پروتئین استوانه‌ای شکل میکروتوبول است. در حالیکه تاژک سلول پروکاریوتی از جنس پروتئین فلاژلین می‌باشد. حدود نیمی از باکتری‌های شناخته شده قادر به تحرک می‌باشند. اینها واجد وسیله حرکتی هستند که تاژک (خوانده می‌شود. جنس تاژک از پروتئینی موسوم به فلاژلین است. یک باکتری ممکن است فاقد تاژک یا واجد یک ، دو یا چندین تاژک باشد. باکتری Ecoli که همان اشرشیاکلی می‌باشد، با طول دو میکرومتر مسافتی معادل 25 برابر طولش یعنی 50 میکرومتر را در یک ثانیه می‌پیماید.اگر شناگری با دو متر قد مسافتی معادل 50 متر در ثانیه را طی کند، قادر خواهد بود رکورد جهانی شنا را بشکند. تاژک باکتری به یک قلاب انعطاف‌پذیر وصل است که این قلاب نیز به پروتئین حلقوی متصل است که در نیمه داخلی و خارجی غشای سیتوپلاسمی باکتری قرار داشته و چرخش این پروتئینهای حلقوی باعث حرکت تاژک می‌شود تاژک در باکتری تاژکها اندامهای حرکتی باکتریها می باشند،چنین اندامهایی در سیانوفیسه وجود ندارد.تاژک پری تریکوس در سراسر سطح پیکر موجود زنده وجود دارد، این حالت در تیره Enterobacteriacea قابل مشاهده است.انواعی از تاژکهای قطبی وجود دارد،برای مثال Lophotrichous دارای تجمعی از چندین تاژک در یک انتهاست،در حالی که Amphitrichous دارای تاژک در دو قطب است. تاژک باکتریها با تاژکهای موجود در سلولهای یوکاریوت متفاوتند.تاژکهای باکتریها قطری برابر تقریبا150A دارند و از اجزای پروتئینی کروی به بزرگی تقریبا45A ساخته شده اند که زنجیروار در 4ردیف طولی قرار گرفته اند.این 4زنجیربه طور مارپیچ دور یکدیگرپیچ خورده اند.ترکیب پروتئینی سازنده این تاژکها،فلاژلین با وزن ملکولی تقریبا60000،است.این پروتئین فاقد اسیدهای آمینه گوگرددار سیستئین است.در انواع مختلف باکتری ،اندازه اجزای پروتئین و تعداد زنجیرهای به هم پیچیده متفاوت است. تاژک در اشریشیاکولی تازک در E.coli دارای سه قسمت است:بخش رشته ای،بخش قلاب مانندو جسم بازال بخش رشته ای از چندین هزار ملکول فلاژلین ساخته شده،این ملکولها در11ردیف طولی ،منظم شده و ساختمانی پیچ خورده به وجود می آورند.این بخش رشته ای به بخشی قلاب مانند (پروتئین با وزن ملکولی42000)متصل می شود. بخش قلاب مانند خود به جسم بازال مربوط می شودکه حداقل 9پروتئین در ساختمان آن به کار رفته است.این پروتئینها چهار حلقه به وجود می آورد که روی ساختمان مفتول مانندی قرار دارند :حلقهM در غشای سیتوپلا سمی،حلقهS با فاصله کمی روی آن،حلقه P در لایه پپتیدوگلیکان و حلقهL در لایه لیپوپلی ساکارید خارجی جای گرفته است.حلقه M روی دسته جسم بازال و حلقهS بر عکس به دیواره محکم شده نحوه حرکت در تاژک پروکاریوتها: تاژک باکتری مستقیما توسطprotein motive force به حرکت در می آید که علت آن ایجاد یک گرادیان پروتونی حاصل از فسفریلاسیون اکسیداتیو است. حلقه M آزادانه در غشای سیتوپلاسمی به حرکت در آمده وحلقهPوS به عنوان بک مخزن انعکاسی عمل می نمایند.در شرایط عادی تاژکها با سرعت 15 دور در ثانیه و معمولا در جهت عکس حرکت عقربه های ساعت است.درنتیجه این حرکت تاژکها دور هم تاب خورده ،دسته می شوند که موجب حرکت منظم سلول به جلو می شود0در جهت عکس دسته تاژک،مرحلهS )در نتیجه چرخش عکس که متعاقب آن انجام می شود ،دسته تاژک از هم بازو چرخش تاژکها نامنظم و ایجاد نوعی تلوتلو خوردن در باکتری می گردد.

سایر محصولات :
دانلود مقاله باکتریها

دانلود مقاله باکتریها ...

تحقیق در مورد سفری به جهان کامپیوتر

تحقیق در مورد سفری به جهان کامپیوتر...

دانلود مقاله اهمیت ورزش

دانلود مقاله اهمیت ورزش...

تحقیق درمورد حسابداری مقاله کامل 15 ص

تحقیق درمورد حسابداری مقاله کامل 15 ص...

دانلود مقاله انواع افسردگی

دانلود مقاله انواع افسردگی...

تحقیق درمورد جزوه حقوق تجارت

تحقیق درمورد جزوه حقوق...

تحقیق در مورد سرطان پوست

تحقیق در مورد سرطان...

ماشین حساب با سی شارپ

ماشین حساب با سی...

تحقیق درمورد حسابداری مدیریت محیطی

تحقیق درمورد حسابداری مدیریت محیطی...

دانلود مقاله انرژی الکتریکی چیست

دانلود مقاله انرژی الکتریکی چیست...

تحقیق در مورد سرد خانه تحت پوشش آستان قدس رضوی 23ص

تحقیق در مورد...

تحقیق درمورد جزوه حقوق تجارت 22ص

تحقیق درمورد جزوه حقوق...

دانلود مقاله اندیشه ها و تفکرات فیزیکدانان

دانلود مقاله اندیشه ها و تفکرات فیزیکدانان...

تحقیق درمورد حسابداری صنعتی

تحقیق درمورد حسابداری صنعتی...

دانلود مقاله اندازه‏گیری اوره و ازت آمونیاکی در خوراک دام و طیور

دانلود مقاله اندازه‏گیری...

تحقیق در مورد سر نخ گمشده تبلیغات

تحقیق در مورد...

تحقیق درمورد جزوه اصول رده بندی گیاهی 17 ص

تحقیق درمورد جزوه اصول رده بندی گیاهی...

دانلود مقاله اندازه گیری شعاع زمین

دانلود مقاله اندازه گیری...

تحقیق درمورد حسابداری صنعتی بهای تمام شده

تحقیق درمورد حسابداری صنعتی بهای تمام شده...

تحقیق در مورد سر قفلی دریل فرز 18 ص

تحقیق در مورد سر قفلی دریل...

دانلود مقاله انتقال برق بدون سیم ،از سطح ماه

دانلود مقاله انتقال برق...

تحقیق درمورد جزوه اتوکد 43 ص

تحقیق درمورد جزوه...

تحقیق درمورد حسابداری تکنولوژی جدید در سیستم های پرداخت قراردادی بیمارستان ها 37 ص

تحقیق درمورد حسابداری تکنولوژی جدید در...

دانلود مقاله امی بودن پیامبر

دانلود مقاله امی...

تحقیق در مورد سخنان امام خمینی

تحقیق در مورد سخنان امام...

دانلود مقاله امام محمد تقی

دانلود مقاله امام محمد تقی...

تحقیق درمورد حسابداری تاییدیه سربرگ شرکت 28ص

تحقیق درمورد حسابداری...

تحقیق درمورد جزای فروش مال غیر 13 ص

تحقیق درمورد جزای فروش مال غیر 13...

دانلود مقاله الکترومغناطیس

دانلود مقاله الکترومغناطیس...

تحقیق در مورد ستون ها

تحقیق در مورد ستون...

دانلود مقاله اصطلاحات تنیس

دانلود مقاله اصطلاحات تنیس...

تحقیق درمورد حسابدار صنعتی

تحقیق درمورد حسابدار صنعتی...

تحقیق درمورد جزئیات اجرایی ساختمان های بتنی 15 ص1

تحقیق درمورد جزئیات اجرایی...

تحقیق در مورد سبک شناسی هنر

تحقیق در مورد سبک...

دانلود مقاله از عدد پی بیشتر بدانیم

دانلود مقاله از...

تحقیق درمورد حساب وجوه درآمد اختصاصی 12 ص

تحقیق درمورد حساب وجوه درآمد اختصاصی...

دانلود مقاله ارز و یکسان سازی نرخ ان

دانلود مقاله ارز و یکسان سازی...

تحقیق درمورد جزئیات اجرایی ساختمان های بتنی 15 ص

تحقیق درمورد جزئیات اجرایی ساختمان های بتنی...

تحقیق در مورد ساسانیان

تحقیق در مورد ساسانیان...

دانلود مقاله ارتباط فرزندان با یکدیگر درخانواده

دانلود مقاله ارتباط فرزندان با یکدیگر...

تحقیق درمورد حساب مستقل وجوه درآمد اختصاصی3

تحقیق درمورد حساب مستقل وجوه درآمد...

تحقیق درمورد جریانهای برخورد کننده

تحقیق درمورد جریانهای...

تحقیق در مورد سازمان و وظایف

تحقیق در مورد...

دانلود مقاله ادیان ایران باستان

دانلود مقاله ادیان ایران باستان...

تحقیق درمورد حساب مستقل وجوه درآمد اختصاصی2

تحقیق درمورد حساب مستقل وجوه...

دانلود مقاله ادیب نیشابوری

دانلود مقاله ادیب نیشابوری...

تحقیق در مورد سازمان سرپرستی مدیریت چیست؟ 18 ص

تحقیق در مورد سازمان سرپرستی...

تحقیق درمورد جریان متناوب ac و جریان مستقیم dc

تحقیق درمورد جریان متناوب ac و جریان...

دانلود مقاله ادمان های باستانی ثبت شده در فهرست آثار ملی

دانلود مقاله ادمان های باستانی ثبت شده...

تحقیق درمورد حساب مستقل وجوه درآمد اختصاصی

تحقیق درمورد حساب مستقل وجوه درآمد...

دانلود مقاله کاربرد شبکه‌های عصبی مصنوعی در مهندسی رودخانه
دانلود مقاله کشف فلزهای قدیمی و پایه در منطقه اقیانوس آرام در 25 سال گذشته
دانلود مقاله مدیریت بحرانهای صنعت گردشگری
دانلود مقاله محبت و عشق در عرفان
دانلود مقاله محارب کیست؟ و محاربه چیست؟
مقاله درباره. اقتدار دین در پالایش جامعه از انحرفات اجتماعی
دانلود مقاله آب
مقاله درباره. اقتصاد آمریکا چگونه کار میکند
مقاله در باره تاثیر دین در زندگی
مقاله درباره. منجی در دین زرتشت
دانلود مقاله سالمند کیست
دانلود مقاله جوشکاری ترمیت

کلمات کلیدی :انلو مقاله باکتریها بخش رشته جسم بازال غشای سیتوپلاسمی تاژک باکتری مسافتی معال است تاژک میzwnj باکتری باکتریها پروتئین تاژکها تاژکهای بازال ثانیه
 • فصل هنری
 • ۰
 • ۰

راهنمای اخذ بورس تحصیلی از دانشگاه های انگلستان جدید و دارای گارانتی اورجینال

راهنمای اخذ بورس تحصیلی از دانشگاه های انگلستان جدید و دارای گارانتی اورجینال

راهنمای اخذ بورس تحصیلی از دانشگاه های انگلستان+هدیه اورجینال
(نوشت افزار اورجینال )

تحصیل اقامت کار و مهاجرت به انگلستان و اخذ پذیرش و بورس تحصیلی از دانشگاه های انگلیس
حدود 5 درصد از جمعیت بریتانیا را خارجیانی تشکیل می دهند که از کشورهای مشترک المنافع بریتانیا به این کشور می آیند. مهاجران بسیاری نیز از سراسر جهان در بریتانیا سکونت دارند، خصوصا در شهر لندن که از نظر قومی متنوع ترین شهر جهان است.

این کشور دانشگاه های بسیاری دارد و زبان ملی و زبان تدریس در این دانشگاه انگلیسی می باشد. دانشگاههای این کشور در رشته های علوم پزشکی شهرت جهانی دارند. کشور انگلستان در مقایسه با خیلی از کشورهای اروپایی از نظر تحصیلی با توجه به کیفیت آموزش آن خیلی گران نیست.

تجارب دانش آموزان خارجی نشانگر این مطلب است که آنها به ندرت دچار افت تحصیلی می شوند.

اطلاعات مورد نیاز در رابطه با تحصیل اقامت مهاجرت انواع روادید و... در دو CD بطور کامل و بصورت دسته بندی شده.

قرار دارد.
این دو CD شامل موارد زیر میباشد:

موارد قابل ملاحضه در کشور انگلستان
اطلاعات لازم
آدرس های مورد نیاز
آمادگی قبل از ورود به انگلستان
تماس با امور دانشجویی سفارت
تحصیل در دانشگاهها و کالج ها
شرایط اولیه ورود به دانشگاههای خارجی
مدارک انگلیسی مورد نیاز
هزینه های تحصیلی و مخارج زندگی
معرفی کالج های زبان انگلستان
مقاطع تحصیلی/گروه بندی دانشگاههای کشور انگلستان
وضعیت اشتغال
امکان کار در کنار تحصیل
جدول تطبیق مدارک
تحصیل از راه دور
دوره کوتاه مدت آموزش زبان انگلیسی کالج های انگلستان
آدرس تعدادی از دانشگاهها و کالج ها
وکلای انگلیسی/مشاوران مهاجرت
پایگاههای برتر کاریابی اینترنت
شرایط تحصیل رایگان در انگلیس
ده ها نمونه رزومه(CV)، پروپوزال و SP موفق
شرایط گرفتن بوری تحصیلی
به همراه خلاصه ای از شرایط تحصیل در سایر کشورها

ش.م.2102154210210

قیمت : 25000 تومانروش خرید: برای خرید "راهنمای اخذ بورس تحصیلی از دانشگاه های انگلستان جدید و دارای گارانتی اورجینال" ، پس از کلیک روی دکمه زیر و تکمیل فرم سفارش، ابتدا محصول یا محصولات مورد نظرتان را درب منزل یا محل کار تحویل بگیرید، سپس وجه کالا و هزینه ارسال را به مامور پست بپردازید. جهت مشاهده فرم خرید، روی دکمه زیر کلیک کنید.


1-روی دکمه خرید پستی کلیک نمایید.
2-فرم مربوطه را به صورت کامل و صحیح پر نمایید.
3-سفارش خود را درب منزل از پستچی تحویل گرفته سپس هزینه را پرداخت نمایید.

سایر محصولات :
خرید پستی راهنمای اخذ بورس تحصیلی از دانشگاه های انگلستان جدید و دارای گارانتی اورجینال
خرید پستی بسته طرح خود اشتغالی کشاورزی جدید و دارای گارانتی اورجینال
خرید پستی تحصیل مهاجرت وپذیرش تحصیلی در استرالیا جدید و دارای گارانتی اورجینال
خرید پستی بورس تحصیلی از دانشگاه های خارجی در رشته تکنولوژی پرتو در مانی جدید و دارای گارانتی اورجینال
خرید پستی راهنمای تحصیل در اتریش و آلمان جدید و دارای گارانتی اورجینال
خرید پستی نـــرم افزارآموزشی ریاضیات اول دبیرستانریاضی1 جدید و دارای گارانتی اورجینال
خرید پستی بسته آناتومـــــــی انسان وتشریح کامل بدن جدید و دارای گارانتی اورجینال
خرید پستی بستـــه آشنایی با روش های پذیرش تحصیلی وتحصیل در دانشگاه های خارجی در رشته تکنولوژی پرتو شناسی اورجینال
خرید پستی پکیج ارتقاء قدرت شنیداری زبان انگلیسی جدید و دارای گارانتی اورجینال
خرید پستی پکیج آموزش فارسی پنجم ابتدائی جدید و دارای گارانتی اورجینال
خرید پستی بسته آموزش کمک درسی سوم ابتدایی:تمام دروس جدید و دارای گارانتی اورجینال
خرید پستی بسته آموزش کمک درسی چهارم ابتدایی:تمام دروس جدید و دارای گارانتی اورجینال
خرید پستی آیا می دانید که در کنکور کاردانی به کارشناسی چگونه باید تست بزنید جدید و دارای گارانتی اورجینال
خرید پستی بسته آموزش روش های حل تست در آزمون های چهارگزینه ای جدید و دارای گارانتی اورجینال
خرید پستی پکیج راهنمای تحصیل در دانشگاه های ترکیه در 2 سی دی جدید و دارای گارانتی اورجینال
خرید پستی پکیج آموزش زبان عربی رزتا استون جدید و دارای گارانتی اورجینال
خرید پستی آیا می دانید که در آزمون های مختلف استخدامی چگونه باید تست بزنید جدید و دارای گارانتی اورجینال
خرید پستی بسته مجموعه سوالات امتحانی دانشگاه پیام نور جدید و دارای گارانتی اورجینال
خرید پستی روش های کشف گزینه صحیح در کنکور کارشناسی ارشد جدید و دارای گارانتی اورجینال
خرید پستی پکیج آموزش کامل دروس اول دبستان جدید و دارای گارانتی اورجینال
خرید پستی راهنمای مطالعه اصولی و آمادگی برای آزمون های پا یان ترم دانشگاه پیام نور در رشته های مختلف اورجینال
خرید پستی پکیج کامل آموزش کمک درسی پیش دانشگاهی علوم تجربی تمام دروس سطح جدید و دارای گارانتی اورجینال
خرید پستی بسته راهنمای اخذ بورس تحصیلی از دانشگاه های کانادا استرالیا و آمریکا جدید و دارای گارانتی اورجینال
خرید پستی پکیج راهنمای تحصیل در کانادا جدید و دارای گارانتی اورجینال
خرید پستی آموزش گام به گام پذیرش تحصیلی و بورسیه تحصیلی خارج از کشور در رشته تکنولوژی شیلات جدید و دارای گارانتی
خرید پستی چگونه برای تحصیل در دانشگاههای خارج اقدام کنیم جدید و دارای گارانتی اورجینال
خرید پستی آمــوزش تست زنــــی باکمترین معلومات جدید و دارای گارانتی اورجینال
خرید پستی پکیج حرفه ای کنکوررا قورت بده جدید و دارای گارانتی اورجینال
خرید پستی بسته آموزشیبا کنکور ملاقات کنید جدید و دارای گارانتی اورجینال
خرید پستی کنکور برای شما آسان است جدید و دارای گارانتی اورجینال
خرید پستی بسته راهنمای تحصیل در کشور ترکیه جدید و دارای گارانتی اورجینال
خرید پستی راهنمای تحصیل در آلمان جدید و دارای گارانتی اورجینال
خرید پستی نحوه نگارش رزومه و پروپوزال و گرفتن بورس از دانشگاههای خارجی جدید و دارای گارانتی اورجینال
خرید پستی هدیه ای برای دانشجویان آموزش نوشتن پایان نامه و مقالات علمی جدید و دارای گارانتی اورجینال
خرید پستی مجموعه آموزشی برای تحصیل رایگان در کشورهای انگلیسی زبان جدید و دارای گارانتی اورجینال
خرید پستی آموزش زبان انگلیسی _ اورجینال
خرید پستی مجموعه آموزش زبان کودک شما می تواند بخواند اورجینال
خرید پستی مجموعه آموزش اسکیت مقدماتی تا حرفه ای اورجینال
خرید پستی آموزش زبان انگلیسی به کودکان و خردسالان به صورت جذاب و موزیکال و کارتون اورجینال
خرید پستی آموزش زبان انگلیسی کودکان اورجینال

آموزش کامل کلیه دروس سوم دبستان جدید و کامل اورجینال
نرم افزارآموزش مفهومی شیمی2 وآزمایشگاه دوم دبیرستان
بسته راهنمای تحصیل در کشور ترکیه + محصول هدیه اصل
نرم افزارمفهومی آموزش جامع زیست چهارم کنکور 24جلسه آموزش اورچینال
آموزش ساز سنتور سطح مقدماتی اورجینال
کنکور آسان است با این بسته کنکور واقعا آسان است جدید و کامل اورجینال
آموزش مفهومی ریاضی هفتم دوره اول متوسطه اورجینال
گرفتن پذیرش و بورس خارجی در رشته مهندسی پلیمر جدید و دارای گارانتی اورجینال
راهنمای اخذ بورس تحصیلی از دانشگاه های انگلستان جدید و دارای گارانتی اورجینال


کلمات کلیدی :های انگلستان جدید داای گاانتی اوجینال گاانتی اوجینال اهنمای دانشگاه های بوس تحصیلی های انگلستان اخذ بوس داای گاانتی انگلستان جدید اهنمای اخذ گاانتی اوجینال تحصیلی دانشگاه انگلستان اوجینال انگلیسی گاانتی
 • فصل هنری
 • ۰
 • ۰

این متن دومین مطلب آزمایشی من است که به زودی آن را حذف خواهم کرد.

زکات علم، نشر آن است. هر وبلاگ می تواند پایگاهی برای نشر علم و دانش باشد. بهره برداری علمی از وبلاگ ها نقش بسزایی در تولید محتوای مفید فارسی در اینترنت خواهد داشت. انتشار جزوات و متون درسی، یافته های تحقیقی و مقالات علمی از جمله کاربردهای علمی قابل تصور برای ,بلاگ ها است.

همچنین وبلاگ نویسی یکی از موثرترین شیوه های نوین اطلاع رسانی است و در جهان کم نیستند وبلاگ هایی که با رسانه های رسمی خبری رقابت می کنند. در بعد کسب و کار نیز، روز به روز بر تعداد شرکت هایی که اطلاع رسانی محصولات، خدمات و رویدادهای خود را از طریق بلاگ انجام می دهند افزوده می شود.

 • فصل هنری
 • ۰
 • ۰

این متن اولین مطلب آزمایشی من است که به زودی آن را حذف خواهم کرد.

مرد خردمند هنر پیشه را، عمر دو بایست در این روزگار، تا به یکی تجربه اندوختن، با دگری تجربه بردن به کار!

اگر همه ما تجربیات مفید خود را در اختیار دیگران قرار دهیم همه خواهند توانست با انتخاب ها و تصمیم های درست تر، استفاده بهتری از وقت و عمر خود داشته باشند.

همچنین گاهی هدف از نوشتن ترویج نظرات و دیدگاه های شخصی نویسنده یا ابراز احساسات و عواطف اوست. برخی هم انتشار نظرات خود را فرصتی برای نقد و ارزیابی آن می دانند. البته بدیهی است کسانی که دیدگاه های خود را در قالب هنر بیان می کنند، تاثیر بیشتری بر محیط پیرامون خود می گذارند.

 • فصل هنری